Tanıtım ve Bilgilendirme Birimi

Tanıtım ve Bilgilendirme Birimi 2018-05-09T17:07:22+03:00

TİCARET TTO’nun sağlamış olduğu hizmetlerin; farkındalık, tanıtım, bilgilendirme ve eğitim faaliyetleri ile araştırmacılara, akademisyenlere, öğrencilere ve iş dünyasına tanıtılmasını, kurum içi ve kurum dışı paydaşlar arasındaki iletişimin sağlanmasını, üniversite-sanayi işbirliklerinin geliştirilebilmesi için doğru ve etkili iletişim kanallarının oluşturulmasını, tekno girişimin özendirilmesini, Fikri-Sinai Mülkiyet hakları konusundaki bilgi ve bilincin artırılmasını amaçlamaktadır. 

Tanıtım ve Bilgilendirme Biriminin Sunduğu Hizmetler

  • Teknoloji Transfer Ofisi hizmetlerini araştırmacılara, akademisyenlere, öğrencilere ve iş dünyasına tanıtarak teknoloji transferi konusunda farkındalık oluşturmak.
  • Araştırmacıları ulusal ve uluslararası hibe programları ve fon kaynakları hakkında bilgilendirmek.
  • Hibe programları, proje yönetimi, patent süreçleri, girişimcilik vb. konularda eğitim, konferans, çalıştay, toplantı ve seminerler gerçekleştirmek.
  • Ulusal ve uluslararası hibe programları çağrılarını, sektör ile ilgili haber ve duyuruları, etkinliklerimiz hakkındaki bilgileri web sitemiz ve sosyal medya hesaplarımız üzerinden duyurmak.