Üniversite-Sanayi İşbirliği Birimi

Üniversite-Sanayi İşbirliği Birimi 2018-05-09T17:13:03+03:00

Üniversitedeki bilgi ve deneyimin sanayiye aktarılması ve sanayide belirlenen sorunların üniversiteye  yönlendirilmesi ile üniversite-sanayi işbirliğinin oluşturulmasını amaçlamaktadır.

Üniversite-Sanayi İşbirliği Biriminin Sunduğu Hizmetler

  • Teori ve uygulamanın entegrasyonu bağlamında üniversite akademisyenleri ve sanayicileri bir araya getiren buluşma istasyonları organize etmek.
  • Sanayi odaklı ulusal ve uluslararası hibe programları / fon kaynakları ile ilgili akademisyenlere ve sanayicilere bilgilendirmeler yapmak.
  • Sanayici ziyaretlerinde elde edilen bilgiler ışığında sektörel ihtiyaç analizleri yapılarak akademik çalışmaların ihtiyaç duyulan sektörlere aktarılmasında çözümsel işbirlikleri oluşturmak.
  • Üniversite ve sanayi işletmeleri arasında yapılacak proje ve danışmanlıklara ait sözleşmelerin hazırlaması ve imzalanması gibi resmi süreçleri yürütmek.
  • Firmaların proje başvurularında ihtiyaç duydukları akademik işbirliğine aracılık yapmak.