Yapay Zeka Yol Haritası Çalıştay Raporu Yayında!

İstanbul Ticaret Üniversitesi Teknoloji Transfer Ofisi ve Bilim Teknolojileri Uygulama ve Araştırma Merkezi tarafından Teknoloji Çalıştayları Serisi kapsamında Yapay Zeka Yol Haritası Çalıştayı düzenlenmiştir. Türkiye’de yapay zeka konulu çalışmaların mevcut durumunu saptamak, sorunlar ve çözüm önerileri hakkında yol haritası belirlemek amacıyla uzmanlar ve akademisyenler söz konusu çalıştayda bir araya gelmiştir. Bu kapsamda yapay zeka temalı çalışmaların verimliliğini artırmak, istihdam ve sosyal farkındalık yaratmak, yapay zekâ çalışmalarında uluslararası anlamda rekabetçiliği sağlamak ve yapay zeka alanındaki eğitimler hakkında çeşitli konular tartışılmıştır. Ülkemizin yapay zekâ ve akıllı siber sistemler alanına yönelik ortaya koyacağı hedefler ve stratejiler odak grup görüşmesi yöntemiyle tartışılmıştır. Yapılan araştırma çalışması nihayetinde elde edilen çıktılara ilişkin olarak “Yapay Zeka Yol Haritası Çalıştay Raporu” hazırlanmıştır.

Raporun detaylarına ulaşmak için lütfen tıklayınız.

2020-04-01T15:14:13+03:00 1 Nisan 2020|Duyurular|